Polityka prywatności

z dnia

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.sklep.kieltech.pl

 

1.Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z oferty sklepu internetowego  www.sklep.kieltech.pl

 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w e-sklepie jest

PP-U KIEL-TECH SP. Z O.O.  z siedzibą w Kielcach ul. Jana Karskiego 2 KRS 0000178317 NIP 6570230935 REGON 001360930

 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika (podstawa prawna przetwarzania:  art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Celem przetwarzania danych osobowych przez PP-U KIEL-TECH Sp. z o.o. jest realizacja złożonego przez Klienta zamówienia. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

 

5. Użytkownik e-sklepu  www.sklep.kieltech.pl ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 

6. Użytkownik e-sklepu www.sklep.kieltech.pl  ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Użytkownik e-sklepu www.sklep.kieltech.pl ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia zagrożenia ochrony jego danych osobowych

 

8. Podanie danych osobowych w e-sklepie www.sklep.kieltech.pl jest warunkiem zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

 

9. Do obsługi sesji klienckich w e-sklepie www.sklep.kieltech.pl  używamy plików cookies. Zaznaczmy, iż pliki cookies nie przechowują danych pozwalających na identyfikację odwiedzającego nasz sklep. Operacja ta sprowadza się jedynie do identyfikacji sesji Klienta.(art. 22 ust. 1 i 2 RODO)

 

10. Dane osobowe pozostawione w e-sklepie www.sklep.kieltech.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO

 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

10. Dane osobowe osoby (użytkownika e-sklepu www.sklep.kieltech.pl), której dane osobowe dotyczą przetwarzane są przez administratora danych osobowych od momentu złożenia zamówienia przez klienta e-sklepu www.sklep.kieltech.pl do momentu zrealizowania zamówienia.

 

11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.