Jana Karskiego 2 25-214 Kielce
metal@kieltech.pl

Do spaw.acetyl.-tlenow.automat. stali ko

Drut spaw.pręty śr.2.0

6,64 PLN

Drut spaw.pręty śr.2.5   miedziowany

Drut spaw.pręty śr.2.5 miedziowany

8,65 PLN

Drut spaw.pręty śr.2.5 SpG1

8,36 PLN

Drut spaw.pręty śr.3.25

6,73 PLN

Drut spaw.pręty śr.3.25  miedziowany

Drut spaw.pręty śr.3.25 miedziowany

8,33 PLN

Drut spaw.pręty śr.4

7,25 PLN

Drut spaw.pręty śr.4.0   miedziowany

Drut spaw.pręty śr.4.0 miedziowany

8,33 PLN