Jana Karskiego 2 25-214 Kielce
metal@kieltech.pl

Do spawania metodą TIG

Drut spaw. TIG Mo śr.2.0 5kg

9,36 PLN