Jana Karskiego 2 25-214 Kielce
metal@kieltech.pl

DO SPAWALNIA STALI CHROMOWO-MOLIBDENOW.

Elektroda ES2CRMOB śr.4 / 4,5

81,77 PLN

Elektroda ES2-CRMOB śr.5.0/6 kg

131,64 PLN

Elektroda ES-CRMOB śr.3.25/4.5 kg

79,25 PLN