Jana Karskiego 2 25-214 Kielce
metal@kieltech.pl

DO SPAWANIA STALI ENERGETYCZNYCH

Elektroda OK 76.18 śr.5.0x450 13.8kg

Elektroda OK 76.18 śr.5.0x450 13.8kg

409,86 PLN