Waluta:
PLN
Reklamacje i zwroty

Opublikowano:

PROTOKÓŁ REKLAMACJI/ZWROTU* TOWARU

 

DANE OSOBOWE:

 

Imię i nazwisko nabywcy/Nazwa firmy nabywcy: _____________________________________________________

 

Adres zamieszkania/Adres firmy:__________________________________________________________

 

Nr telefonu:________________________________________________________________

 

E-mail:____________________________________________________________________

 

 

TOWAR:

 

Data zakupu towaru:_________________________________________________________

 

Data odebrania przesyłki:______________________________________________________

 

Numer zamówienia w sklepie internetowym*:_________________________________

 

Nazwa towaru:______________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

Cena:_____________________

 

Powód reklamacji/zwrotu*:_____________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

Proszę o zwrot kosztów zakupu towaru na poniższe konto:

 

 

Nr konta:___________________________________________________________________

 

 

 

 

Data:_____________________

 

 

Podpis Nabywcy:___________________________________

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić